మీరు TOURIST VISA పై US రావడం ఎలా?ఖర్చు??PACKAGE TOURS||Most requested video||TELUGU VLOGS FROM USA

మీరు TOURIST VISA పై US రావడం ఎలా?ఖర్చు??PACKAGE TOURS||Most requested video||TELUGU VLOGS FROM USA

Hello Friends,
Please watch my video explaining details about Tourist Visa,India to US Tour packages, total price of US Tours, How to face Visa interview etc..

himahaus123@gmail.com

11 thoughts on “మీరు TOURIST VISA పై US రావడం ఎలా?ఖర్చు??PACKAGE TOURS||Most requested video||TELUGU VLOGS FROM USA

  1. Very very good information maha Lakshmi Garu us vellalante first Visa raavadame chalakastam Naa friend two times Visa rejected,meeru Visa kosam detailed gaa videos cheyyandi, chala mandiki use avutundi, interview lo Adige questions ki correct ga answer cheyyadam raaka visas reject avutunnyi.

  2. thank u sister . giving this information.your every video has very useful us. waiting for next video.allthe best.by

  3. Medom gaaru
    Chala chakkaga chepparu -vivaramuga -state farward ga chepparu –chaala vishayallo meeku subject knowledge undi -okavela leka poina telusukoni cheptharu -pogadtha kaadu -meeru chaala intiligent –
    Any how -vidio very useful to whom wants to visit USA
    Thanks for sharing through your YouTube channel

Comments are closed.